1. Ana Sayfa
  2. Asp.Net Test 1

Asp.Net Test 1

Asp.Net Test 1

string text = “visual”; Console.WriteLine(text.ToUpperInvariant()); programının çıktısı nedir

bool bir değişkenin içindeki veri ile işlem yaparken kullanacağımız satırlardan hangisi doğrudur

Hangisi sayfada Labela bind yaptığımızda bilgiyi görüntüler.

Hangisi gridview içindeki bilgileri sıralama işleminde kullanılır

Kullanıcının session oturumunu nasıl sonlandırırız.

Hangisi doğrudur

Hangisi form nesnesi üzerinde işlem yapıldığında servera bilgiyi götürür

Web.config için hangisi yanlıştır?

Hangisi serverside kodları ayırmamıza yardımcı olmaz

”Codebehind” için en doğru açıklama hangisi

if (!(new Regex(@”^[a-zA-Z0-9_-.]+@[a-zA-Z0-9_-.]+.[a-zA-Z]{2,}$”)).IsMatch(val)) // ifadesi sizce ne olabilir

dataGridView1.Rows[dataGridView1.Rows.Count – 1].Cells[0]; //ifadesi sizce ne olabilir

String.Format(“{0:0.00}”, 123.4567); //ifadesinin sonucu ne çıkar

Hangisi daha fazla bir doğal sayıyı tutar

Hangisi sayıyı üste yuvarlar

SQL = “SELECT * From uyeler WHERE kullanici_adi LIKE ‘S%'”; //Hangisi doğrudur

Şu ifadelerden bir grup oluşturulursa hangisi grubun dışında kalır

Hangisi verileri databaseden çoklu tablo olarak getirmemizi sağlar

(TextBox)Master.FindControl(Request.QueryString[“value”]).Text; //Hangisi bu kodun ne iş yaptığını en iyi anlatır

Yorum Yap