Web Tasarım ve Programlama Dersi Sınav Soru ve Cevapları
0

Aşağıdaki web tasarım ve programlama dersine ait,HTML/CSS, PHP, Javascript, AJAX/PHP/HTML, konularındaki sorularını cevaplayın..

Sorular
1) Web tabanlı uygulamalarda HTML, CSS, PHP, Javascript ve AJAX web programlama dillerinin /teknolojilerinin
hangi amaç için kullanıldığını birer cümle ile açıklayınız.
HTML/CSS
2)


 1. Web
 2. Programlama

HTML kod parçasına ait ekran
görünümünü veriniz.
3) CSS kodu içeren “ornek.css” adlı dosyanın bir HTML belgesine bağlantısını sağlamak için gerekli olan HTML kod parçasını yazınız.
4) CSS’de ID tanımlaması ile sınıf (class) tanımlaması arasında ne gibi bir fark vardır? Kısaca açıklayınız.
5) Arka plan rengini kırmızı, yazı (ön plan) rengini beyaz yapacak ve kullanımı sadece p etiketiyle birlikte geçerli olabilecek
bir sınıf tanımlaması için gerekli olan CSS kodunu yazınız.
6) #ders ol.onemli strong { text-decoration: overline; } CSS kod parçasının geçerlilik kazanacağı bir
HTML kod parçası yazınız.
PHP
7) $karakter_dizisi = “3.14”; $deg = (int)$karakter_dizisi; kod parçası dikkate alındığında $deg
adlı değişkenin değeri ne olur?
8) $ad = array(“yavuz”, “mehmet”); $ad[] = “aynur”; print $ad[2]; kod parçasının ekran çıktısı ne
olur?
9) Bir karakter dizisi değişkenine ilk değer ataması yapıldığı varsayılırsa, bu dizideki sadece 0 ile 5 arasındaki rakamları ekrana
yazan bir program kod parçasını PHP betik dilinde yazınız. Örnek: KTÜ 1955 yılında kuruldu. >> 155
Form/HTML/PHP
10) Form destekli bir uygulamada bir metin kutusunun içersine yazılan herhangi bir karakter dizisini bir butona tıklandığında
Google arama motorunda aratacak ilgili program kod parçasını yazınız.
11) Form destekli bir uygulamada http get ve post isteklerini kullanmak arasında ne gibi farklar vardır? Kısaca açıklayınız.
12) Form destekli bir uygulamada girilen verilerin geçerliliğinin sınanması (validation) istemci ve sunucu tarafında nasıl bir yaklaşım geliştirilerek yapılabilir? Hangi taraftaki yaklaşım daha güvenlikli olur? Sebebini kısaca açıklayınız.
13) “/^w(eb)+$/” düzenli ifadesi ile eşleşebilecek en az 3 farklı karakter dizisi yazınız.
Javascript/HTML
14) Javascript kodu içeren “ornek.js” adlı dosyanın bir HTML belgesine bağlantısını sağlamak için gerekli olan HTML kod parçasını yazınız.
15) Bir butona tıklama olayında adınızı ekrana yazdıracak bir program kod parçasını Javascript programlama dilinde yazınız.
16) HTML kodlarıyla Javascript kodları birbirinden nasıl ayrıştırabilir (unobtrusive JS)? Örnek vererek kısaca açıklayınız.
17) Prototype javascript kütüphanesi kullanılarak bir metin kutusuna, örneğin ID’si “web” olmak şartıyla, $(“web”); fonksiyonuyla erişilebilir. İlgili fonksiyonun karşılığını, Prototype kütüphanesini dikkate almadan yalnızca Javascript kodu kullanarak yazınız.
AJAX/PHP/HTML
Form destekli bir programda klavyeden girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu belirleyecek AJAX tabanlı bir program yazılacaktır.
18) Formdan veri girişiyle ilgili işlemlerin yapıldığı HTML kod parçalarını yazınız.
19) Girilen verinin sunucuya gönderilip işlendiği php dosyasındaki ilgili kodları yazınız.
20) İlgili işlemleri AJAX destekli yapabilmek için gerekli olan kod parçalarını Javascript programlama dilinde yazınız (Prototype JavaScript kütüphanesinin fonksiyonlarından yararlanılabilir).
ÇEREZ/OTURUM
21) Çerez nedir? Oturum (session) çerezleri ile kalıcı (persistent) çerezler arasında ne gibi farklar vardır? Kısaca açıklayınız.
22) PHP betik dilinde kalıcı çerezler nasıl oluşturulur ve nasıl yok edilir? Kısaca açıklayınız.
23) Oturum nedir? Çerezlerle oturumlar arasında ne gibi farklar vardır? Kısaca açıklayınız.
WEB GÜVENLİĞİ
24) HTML sızıntısı nasıl yapılabilir ve nasıl önlenebilir? Kısaca açıklayınız.
25) SQL sızıntısı nasıl yapılabilir ve nasıl önlenebilir? Kısaca açıklayınız.

Cevaplar

Cevaplar
1) HTML: Web sayfasında yazıların biçimlenmesinde kullanılır. CSS: Web sayfasının tasarımında kullanılır. PHP: Web sunucusunda dinamik olarak web sayfası
oluşturma işleminde kullanılır. JavaScript: İstemcide web sayfası için etkileşimli program yazılması işleminde kullanılır. Ajax: Web uygulamalarında veriye daha etkin bir şekilde erişim işleminde kullanılır.
2)

3)

 <head > <link href="ornek.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> </head> 

4) ID bir web sayfasında bir kez kullanılırken, sınıf istenildiği kadar kullanılabilir.

5)

p.ornek {color:red; background-color:white;} 

6)

<div id="ders"> 
<ol class="onemli"> 
<li> <strong> deneme1 </strong> </li> <li> deneme2 </li> 
</ol> 
</div> 

7) $deg = 3;

8) aynur

9)

$dizi="KTU 1955 yılında kuruldu."; 
for($i=0;$i<strlen($dizi);$i++) 
 if($dizi[$i]=='0') print $dizi[$i]; 
 else if($dizi[$i]=='1') print $dizi[$i]; 
 else if($dizi[$i]=='2') print $dizi[$i]; 
 else if($dizi[$i]=='3') print $dizi[$i]; 
 else if($dizi[$i]=='4') print $dizi[$i]; 
 else if($dizi[$i]=='5') print $dizi[$i]; 
10)[code] 
<form action="http://www.google.com/search"> 
 Aranacak kelime: <input name="q" /> <input type="submit" /> 
 </form> 

11) GET isteğinde, gönderilen parametreler URL’ye gömülür, en fazla 1024 karakter içerir, bazı karakterler kodlanır, URL’deki özel(kişisel) veriler değiştirilebilir. POSTta ise bir http paketinin içersine gömülür. Bu
yüzden daha güvenlidir.
12) İstemcide veri gönderilmeden hızlı bir şekilde geçerlilik işlemi kontrol edilebilir, fakat güvenli değildir.Sunucuda form submit edildikten sonra daha güvenli bir şekilde geçerlilik kontrolü yapılabilir, ama daha
yavaş olur.

13) web webeb webebeb

14)

 <script src="ornek.js" type="text/javascript"></script> 

15)

 function fonk(ad) { alert(ad); } 
 
<input type="button" onclick="fonk('Ahmet')"> 
16)[code] HTML kodu <input type="button" id="tamam"> 
JS kodu 
window.onload = function() { 
var tamamButon = document.getElementById("tamam"); 
tamamButon.onclick = tamamTikla; 
}; 
function tamamTikla () { alert("Web Programlama"); } 

17)

 document.getElementById("web"); 

18)

 <form> 
Sayi : <input type="text" id="sayi" /> 
Sonuc : <label id="sonuc"></label> 
<input type="button" id="dugme" value="Hesapla"/> 
</form> 
19) [code]$deg = $_REQUEST['q']; 
if($deg % 2 != 0) echo "tek sayi"; 
else echo "cift sayi"; 

20)

window.onload = function() { 
 $("dugme").onclick = function() { 
 var url = "sonuc.php"; 
 var s = $F("sayi"); 
 new Ajax.Request( url,{ 
 method:"post", 
 parameters: {q:s}, 
 onSuccess: ajaxTamam 
} ); }; }; 
function ajaxTamam(ajax) {$("sonuc").innerHTML = ajax.responseText; } 

21) Çerez: sunucudan internet tarayıcısına gönderilen küçük bir bilgi. Daha sonraki sayfa isteklerinde bulunulunca tarayıcıdan geri gönderilir.
Oturum çerezleri: geçici olarak oluşturulur, tarayıcı kapatılınca otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler: Daha uzun süreli izlemede kullanılır.

22) oluşturma setcookie(“ad”, “deger”, time()+sure);
yoketme setcookie(“ad”, “”, time() – 1);
23) Çerezler istemcide, oturum verileri sunucuda saklanır (her istemci için sadece bir oturum).

24) HTML sızıntısın önlemek için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir.
htmlspecialchars(); (Böylece < karakteri ‘< olarak değiştirilmiş olur ) 25) SQL sızıntısın önlemek için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir. mysql_real_escape_string()

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 1
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 1
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 6
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments