JavaScript Dersleri – Select Kullanımı

select
Önceki iki javascript dersimizde Checkbox kullanımı ve Radio Button Kullanımı nı anlatmıştık şimdi sıra geldi bir başka form elemanı olan select nesnesine select ile kullanıcı bir açılan liste halinde kendisine sunulan seçeneklerden bir veya daha fazlasını seçmek için kullanır. Doğum Yılınız, Mesleğiniz,Memleketiniz gibi seçeneklerde kullanaılanbilir. Eğer birden fazla durum seçilecekse multiple=”multiple” parametrelerinin ekllenmesi gerekir.
[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/x768Q/” style=”width:100%; height:400px; border:solid #4173A0 1px;”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>www.bilisimogretmeni.com</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function ekranayaz()
{
document.secim.degisken.value="";
for (i=0;i<document.secim.liste.length;i++)
{
if (document.secim.liste[i].selected)
{//www.bilisimogretmeni.com
document.secim.degisken.value += document.secim.liste[i].value + " ";
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<form name="secim">
Doğum Yeriniz<br />
<select  name="liste">
<option value="05" >Amasya</option>
<option  value="06">Ankara</option>
<option  value="07">Anlatya</option>
<option  value="60">Tokat</option>
<option  value="61">Trabzon</option>
<option  value="55">Samsun</option>
</select>
<input type="button"  value="Gönder"  onclick="ekranayaz()"/>
<input type="reset" value="Temizle" /><br />
Memleketiniz=<input type="text" name="degisken" />
</form>
</body>
</html>

Pin It on Pinterest