C# Boxing Unboxing Nedir

C#’da Boxing belleğin yığın(stack) bölgesinde saklanan değer türünde bir değişkenin referans türüne atayarak öbek(heap) alanında saklanmasını sağlayacak şekile getirmek veya paketlemek(boxing), Unboxing ise öbek(heap) bölgesinde tutulan bir değeri referans türünden tekrar kendi değer türünde dönüştürmek kutudan çıkartmak (unboxing) işlemidir.

int i = 123;
object o = (object)i;// Boxing kutulama yapıldı 
i = (int)o; //Unboxing 

Pin It on Pinterest