C# Örnekleri – C# Mega Hafıza Oyunu

Amaç ekrana 0-99 arasında rastgele değere sahip butonları sırasıyla en hızlı şekilde bularak tıklamak. 10 saniye içinde sıradaki butonu bulamazsanız program size butonu gösteriyor. Butonu gösterdikten sonra ne kadar beklerseniz o kadar puanınız eksiliyor. Programın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz.
megahafiza

const int BUTONSAY=100;
const int YUK=50;
const int GEN=50;
const int BOS=0;
Button[] butonlar = new Button[BUTONSAY];
Stopwatch krmetre = new Stopwatch();
long bzaman = 0;
long skor;
bool eksi=false;
void sesCalMetot(object ses)
{
if (ses is int && sesToolStripMenuItem.Checked)
{
int s = (Int32) ses;
if (s == 1)
{
//Console.Beep(1500, 100);
Console.Beep(750, 100);
}
if (s == 0)
{
//Console.Beep(750, 100);
Console.Beep(500, 100);
}
if (s == 2)
{
Console.Beep(400, 200);
}
}
}
int sayac;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult cevap = MessageBox.Show( "Çıkmak istiyor musunuz?","Çıkış", MessageBoxButtons.YesNo);
if (cevap == DialogResult.Yes)
Application.Exit();
}
private void yeniToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
do
if (panelButonlar.Controls.Count > 0)
panelButonlar.Controls.RemoveAt(0);
while (panelButonlar.Controls.Count > 0);
int[] dizi = new int[BUTONSAY];
Random rnd = new Random();
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
bool bulundu;
int s;
do
{
s = rnd.Next(100);
bulundu = false;
for (int j = 0; j < i; j++)
if (dizi[j] == s) bulundu = true;
} while (bulundu);
dizi[i] = s;
}
panelButonlar.Width = 10 * (GEN + BOS);
panelButonlar.Height = 10 * (GEN + BOS);
sayac = 0;
lblSiradaki.Text = sayac.ToString();
for (int i = 0; i < butonlar.Length; i++)
{
butonlar[i] = new Button();
butonlar[i].Size = new Size(GEN, YUK);
butonlar[i].Text = dizi[i].ToString();
butonlar[i].BackColor = Color.Black;
butonlar[i].ForeColor = Color.White;
butonlar[i].Location = new Point((i % 10) * (GEN + BOS), (i / 10) * (YUK + BOS));
butonlar[i].Font = new Font("Arial",10, FontStyle.Bold);
butonlar[i].TabStop = false;
panelButonlar.Controls.Add(butonlar[i]);
butonlar[i].Click += butonTiklat;
}
skor = 0;
lblSkor.Text = skor.ToString();
eksi = false;
bzaman = 0;
krmetre.Reset();
krmetre.Start();
}
private void butonTiklat(object nesne, EventArgs e)
{
Button btn = nesne as Button;
int s = Convert.ToInt32(btn.Text);
if (sayac == s)
{
btn.Visible = false;
sayac++;
lblSiradaki.Text = sayac.ToString();
new Thread(sesCalMetot).Start(1);
if (eksi)
{
skor += (bzaman-krmetre.ElapsedMilliseconds - 5000) / 10;
eksi = false;
}
else
skor += (10000-(krmetre.ElapsedMilliseconds - bzaman)) / 10;
bzaman = krmetre.ElapsedMilliseconds;
lblSkor.Text = skor.ToString();
}
else
{
new Thread(sesCalMetot).Start(0);
}
if (sayac == 100)
{
krmetre.Stop();
MessageBox.Show(string.Format("{0} Saniyede bitirdiniz.\nSkorunuz: {1}", krmetre.ElapsedMilliseconds / 1000,skor));
}
}
private void oyunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
lblKron.Text = string.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}", krmetre.Elapsed.Hours, 
krmetre.Elapsed.Minutes, 
krmetre.Elapsed.Seconds);
if (eksi)
lblEklePuan.Text = ((bzaman - krmetre.ElapsedMilliseconds - 5000) / 10).ToString();
else
lblEklePuan.Text = ((10000 - (krmetre.ElapsedMilliseconds - bzaman)) / 10).ToString();
if (krmetre.ElapsedMilliseconds - bzaman > 10000 && !eksi)
{
for (int i = 0; i < panelButonlar.Controls.Count; i++)
{
Button btn = panelButonlar.Controls[i] as Button;
if (btn.Text == sayac.ToString())
{
btn.BackColor = Color.Red;
eksi = true;
new Thread(sesCalMetot).Start(2);
}
}
bzaman = krmetre.ElapsedMilliseconds;
}
}
private void sesToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
sesToolStripMenuItem.Checked = !sesToolStripMenuItem.Checked;
}

C# Mega Hafıza Oyunu (908 indirme)

Pin It on Pinterest