Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 2
5

csharp-300x257
Programlama Temelleri C# örnek soru ve çözümleri konusunda
C# Döngüler (for,while)
C# Karşılaştırma Opreratörleri (if, switch case)
C# Metotlar
konularında C# Örnekleri ve çözümleri yer almaktadır

Soru 1: Kullanıcının adı ve bir sayı klavyeden girilerek, girilen sayı kadar ekrana kullanıcının adını 
yazan konsol programını yapınız. 

string ad; 
  int adet=0; 
  Console.Write("Adınızı giriniz: "); 
  ad = Console.ReadLine(); 
  Console.Write("Kaç kere tekrarlansın :"); 
  adet = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
  for (int i = 0; i < adet; i++) 
  { 
   Console.WriteLine(ad); 
  } 
  Console.ReadKey(); 

Soru 2: 2+5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35…….+50 şeklindeki matematiksel serinin toplamını bulup, 
ekrana yazan konsol programını yapınız. 

int toplam = 0; 
  for (int i = 2; i <= 50; i += 3) 
  { 
       toplam += i; 
  } 
  Console.Write("Toplam= " + toplam); 
  Console.ReadKey(); 

Soru 3: Klavyeden 10 adet sayı girilerek, bu sayılardan çift olanların toplamını bulup, ekrana yazan 
konsol programını yapınız. 

int sayi=0,toplam=0; 
  for (int i = 1; i <= 10; i++) 
  { 
   Console.Write("{0} Sayıyı giriniz: ", i); 
   sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
   if (sayi % 2 == 0) 
      { 
         toplam += sayi; 
      } 
  } 
  Console.Write("Çift Sayıların Toplamı: " + toplam); 
  Console.ReadKey(); 
 

 
Soru 4: Aşağıda kodları yazılmış olan programın bellek değişken değerlerini ve ekran çıktısını bulunuz. 

  
int  i=10; 
  while (i>1) 
  { 
      for (int j=1 ; j<i ; j=j+2) 
       { 
         Console.Write(i); 
  } 
          Console.WriteLine(); 
          i‐‐; 
  } 
 

Soru 5. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ……………. 10 şeklindeki matematiksel serinin toplamını bulup ekrana yazan konsol 
uygulamasını yapınız. 

 

  int toplam = 0; 
  for (int i = 1; i <=10; i++) 
  { 
     toplam += i; 
  } 
  Console.Write("Toplam= " + toplam); 
  Console.ReadKey(); 
 

Soru 6. 

** 
*** 
**** 
***** 
****** 
 
Yukarıda görüldüğü gibi bir ekran çıktısı veren consol programını yapınız. NOT: Program döngü kullanılarak
 yapılacaktır. 
 
Cevap: 

  for (int i = 1; i <= 6; i++) 
  { 
     for (int k = 1; k <= i; k++) 
      { 
          Console.Write("*"); 
       } 
      Console.WriteLine(); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
 

Soru 7: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan konsol programını  yapınız. 
 
Cevap: 

  int sayilar = 0, adet=0; 
  for (int i = 1; i < 6; i++) 
  { 
     Console.Write("{0} Sayıyı giriniz: ", i); 
     sayilar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
     if (sayilar < 0) 
   { 
      adet++; 
   }
} 
  Console.Write("{0} Adet sayı negatif", adet); 
  Console.ReadKey(); 

Soru 8: Kullanıcı tarafından girilen taban ve us değerlerini UsAl() isimli bir fonksiyona göndererek,
 tabanın üssünü alıp, sonucu ana programda yazdıran console uygulamasını yapınız. 

  static void Main(string[] args) 
  { 
  int taban, us; 
  taban = int.Parse(Console.ReadLine()); 
  us = int.Parse(Console.ReadLine()); 
  int sonuc = UsAl(taban,us); 
  Console.WriteLine(sonuc); 
  Console.ReadKey(); 
  } 
      //UsAl() Fonksiyonu 
  static int UsAl(int x, int y) 
  { 
          int sonuc=1; 
          for (int i = 1; i <= y; i++) 
          { 
              sonuc *= x; 
          } 
          return sonuc; 
      } 
 

Soru 9 : Kullanıcı tarafından girilen bir cümlede sesli harflerin sayısını bulan konsol uygulamasını  yapınız. 

Cevap: 

  static void Main(string[] args) 
  { 
  int adet = 0; 
  string cumle; 
  cumle = Console.ReadLine(); 
  for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) 
  { 
  if (cumle[i]=='a' || cumle[i]=='e' || cumle[i]=='ı'|| cumle[i]=='i' || 
  cumle[i]=='u' || cumle[i]=='ü' || cumle[i]=='o' || cumle[i]=='ö') 
  { 
  adet++; 
  } 
  } 
  Console.WriteLine("sesli harf sayısı: {0}",adet); 
  Console.ReadKey(); 
  } 

      // 2.yolu 

  static void Main(string[] args) 
  { 
  string cumle; 
  char[] sesli = { 'a','e','ı','i','u','ü','o','ö'}; 
int adet = 0; 
  cumle = Console.ReadLine(); 
  for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) 
  { 
   for (int k = 0; k < sesli.Length; k++) 
   { 
       if (cumle[i]==sesli[k]) 
       { 
           adet++; 
        } 
      } 
  } 
  Console.WriteLine("sesli harf sayısı : {0}",adet); 
  Console.ReadKey(); 
  } 

      // 3.yolu 

      static void Main(string[] args) 
  { 
  string cumle; 
  int adet; 
  cumle = Console.ReadLine(); 
adet = SesliBul(cumle); 
  Console.WriteLine("sesli harf sayısı : {0}",adet); 
  Console.ReadKey(); 
  } 
  // SesliBul() Fonksiyonu 
  static int SesliBul(string a) 
          { 
              char[] sesli = { 'a', 'e', 'ı', 'i', 'u', 'ü', 'o', 'ö' }; 
              int b = 0; 
              for (int i = 0; i < a.Length; i++) 
              { 
                  for (int k = 0; k < sesli.Length; k++) 
                  { 
                      if (a[i] == sesli[k]) 
                      { 
                          b++; 
                      } 
                  } 
                  } 
              return b; 
          } 

Soru 10 : Kullanıcının girmiş olduğu bir ismi, program içinden atanan 10 elemanlı bir dizide arayan ve 
ismin bu dizide bulunup bulunamadığını, varsa kaçıncı indiste olduğunu yazan console uygulamasını yapınız. Bul()
 isimli bir fonksiyon kullanınız. 

Cevap 

  static void Main(string[] args) 
  { 
string isim; 
  isim = Console.ReadLine(); 
  int indis = Bul(isim); 
  if (indis == ‐1) 
  { 
     Console.WriteLine("girilen isim dizide yoktur!"); 
  } 
  else 
  { 
     Console.WriteLine("isminiz dizinin {0}. elemanıdır", indis+1); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
  } 
      //Bul() Fonksiyonu 
  static int Bul(string ad) 
  { 
  string[] isimler = {"ahmet","mehmet","hasan","şakir", 
  "şevket","hüseyin","mert","murtaza","muhittin","ali"}; 
  for (int i = 0; i < isimler.Length; i++) 
  { 
  if (ad==isimler[i]) 
  { 
   return i; 
  } 
  } 
  return ‐1; 
  } 
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 2
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 2
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 7
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Berna Ibrahim Kendirci

30 kişilik bir sınıfın klavyeden girilen yaşlarını bir dinamik diziye aktarıp 16,17,18 yaşında olan ögrencilerin sayısını ekrana yazdıran program.

Berkan Keskin

Ekranda
1-Kare 2-Dikdörtgen gibi 2 seçenek görünecektir. Kullanıcı hangi seçeneği seçerse; a-Alan b-çevre seçenekleri ekrana gelecek. kullanıcı hangi seçimi yaparsa onunla ilgili işlem yapılıp sonuç ekrana yazdırılacak ? Hocam Lütfen yardım edermisiniz

Dajj Mark

Hocam yine size bir soru soracağım :) Benim proje ödevim var ve öğretmen istediğini yapabilirsin ve 1 hafta süren var dedi sizce ne yapayım programlama üzerine mi yapabilirim yoksa daha başka birşey mi yardımcı olursanız sevinirim hocam

meltem

girlilen not ortalamasını harf tipi not karşılığını bulan programın c# kodununu oluşturunuz

BilisimOgretmeni