c# console application örnekleri

18 Ara, 2013

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 4

1: Klavyeden bir sayı girilerek, 1 den bu sayıya kadar olan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. 2: Klavyeden iki sayı girilerek, girilen bu iki sayı arasında kalan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. Cevap  3: 20′den 1′e kadar olan sayıları geriye doğru ekrana yazan konsol programını yapınız.      4: 1′den 10′a kadar olan sayıların karelerini ekrana yazan konsol programını yapınız.  Cevap  5: Klavyeden girilen 5 sayının çarpımını ekrana yazan consol programını yapınız.  Cevap    6:  Klavyeden girilen 5 adet sayıdan yalnızca pozitif olanların toplamını bulan konsol programını yapınız.  Cevap  7: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan pozitif sayıların ve negatif sayıların toplamını ayrı ayrı bulan konsol programını yapınız.  Cevap  8: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan kaç tanesinin tek olduğunu bulup, ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız  Cevap    9:  Klavyeden “1″  girilinceye kadar girilen tüm sayıların toplamını ekrana yazan konsol programını yapınız.  Cevap   ...

16 Ara, 2013

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 3

1 : Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.  Cevap  2 : Kullanıcı klavyeden bir harf girerek ve bir sayı girerek , yazdır() isimli fonksiyon ile girilen sayı  kadar harfi 1 eksilterek ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.  Harf giriniz: a  Sayı giriniz:5  aaaaa  aaaa  aaa  aa  a    3: Girilen bir metni tersten yazdıran konsol uygulamasını yapınız.  Cevap  Girilen bir cümlede, bulunan kelimeler arasındaki boşluklar olmadan bitişik bir şekilde  ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.  Cevap         5: Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan konsol uygulamasını yapınız.  Cevap  6: Klavyeden kullanıcının adı okunarak, ekrana 20 kez adını yazan konsol uygulamasını yapınız.  Cevap  7: 1 den 30′a kadar olan sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. ...

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 2
16 Ara, 2013

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 2

Programlama Temelleri C# örnek soru ve çözümleri konusunda C# Döngüler (for,while) C# Karşılaştırma Opreratörleri (if, switch case) C# Metotlar konularında C# Örnekleri ve çözümleri yer...