0

csharp-300x257
1 : Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını
ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız. 

Cevap 

  static void Main(string[] args) 
  { 
  int adet=0,toplam=0; 
  int[] sayi=new int[5]; 
  for (int k=0;k<5;k++) 
  { 
     Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:",k); 
     sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine()); 
  } 
  for (int k=0;k<5;k++) 
  { 
      if(sayi[k]%2==0) 
      { 
        adet++; 
        toplam+=sayi[k]; 
      } 
  } 
  Console.WriteLine("Ortalaması={0}",toplam/adet); 
  Console.ReadKey(); 
  } 

2 : Kullanıcı klavyeden bir harf girerek ve bir sayı girerek , yazdır() isimli fonksiyon ile girilen sayı 
kadar harfi 1 eksilterek ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız. 

Harf giriniz: a 
Sayı giriniz:5 
aaaaa 
aaaa 
aaa 
aa 

static void Main(string[] args) 
  { 
  string harf; 
  int sayi; 
  Console.WriteLine("harfi giriniz"); 
  harf = Console.ReadLine(); 
  Console.WriteLine("sayıyı giriniz"); 
  sayi = int.Parse(Console.ReadLine()); 
  Yazdir(harf, sayi); 
  Console.ReadKey(); 
  } 
      //Yazdir() Fonksiyonu 
  static void Yazdir(string x, int y) 
          { 
              for (int i = y; i >= 1; i‐‐) 
              { 
                  for (int k = i; k >= 1; k‐‐) 
                  { 
                      Console.Write(x); 
                  } 
                  Console.WriteLine(); 
              } 
              } 

 

3: Girilen bir metni tersten yazdıran konsol uygulamasını yapınız. 
Cevap 

              string metin; 
              int uzunluk; 
              metin = Console.ReadLine(); 
              uzunluk = metin.Length; 
              for (int a = uzunluk ‐ 1; a >= 0; a‐‐) 
              { 
                  Console.Write(metin[a]); 
              } 
              Console.ReadKey();  

Girilen bir cümlede, bulunan kelimeler arasındaki boşluklar olmadan bitişik bir şekilde 
ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız. 

Cevap 
      

        int uzunluk; 
              string metin; 
              metin = Console.ReadLine(); 
              uzunluk=metin.Length; 
              for (int a=0;a<=uzunluk‐1;a++) 
              { 
                  if (metin[a]!= ' ') 
                  { 
                      Console.Write(metin[a]); 
                  } 
              } 
              Console.ReadKey(); 

5: Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan konsol uygulamasını yapınız. 
Cevap 

  // Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan consol uygulaması 
  int a; //burada tanımlamayıp, for(int a=1;a<=10;a++) şeklinde kullanabilirsin. 
  for (a = 1; a<=10; a++ ) 
  { 
     Console.WriteLine("bilişim öğrenci"); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
  // Programın 2. yolu şu şekildedir. 
  int a=1; 
  while (a<=10) 
  { 
      Console.WriteLine("bilişim öğrenci"); 
      a++; 
  } 
  Console.ReadKey(); 

6: Klavyeden kullanıcının adı okunarak, ekrana 20 kez adını yazan konsol uygulamasını yapınız. 

Cevap 

  //Klavyeden kullanıcının adı okunarak, ekrana 20 kez adını yazan konsol uygulaması 
  string ad; 
  ad = Console.ReadLine(); 
  for (int b=1;b<=20; b++) 
  { 
  Console.WriteLine(ad); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
  // Programın 2.yolu şu şekildedir. 
  string isim; 
  int i=1; 
  isim=Console.ReadLine(); 
  while(i<=20) 
  { 
      Console.WriteLine(isim); 
      i++; } 
  Console.ReadKey(); 

7: 1 den 30′a kadar olan sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. 
Cevap 

  for (int a=1 ; a<=30 ; a++) 
  { 
  Console.WriteLine(a); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
  // Programın 2.yolu şu şekildedir. 
  int sayi=1; 
  while(sayi<=30) 
  { 
     Console.WriteLine(sayi); 
     sayi++; 
  } 
  Console.ReadKey(); 

 
Soru 8. 1 den 50′ye kadar olan sayılardan 5′in katı olanları ekrana yazan konsol programını yapınız. 
Cevap 

  for(int a=5;a<=50; a+=5) 
  { 
      Console.WriteLine(a); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
      // Programın 2.yolu şu şekildedir. 
  int i=5; 
  while(i<=50) 
  { 
      Console.WriteLine(i); 
       i+=5; // Bu kod yerine i=i+5 kullanılabilir. 
  } 
  Console.ReadKey(); 
 

Soru 9: 1′den 50′ye kadar olan tek sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. 
Cevap 

  for(int a=1 ; a<=50 ; a+=2) 
  { 
  Console.WriteLine(a); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
      // Programın 2.yolu şu şekildedir. 
  int i=1; 
  while(i<=50) 
  { 
     Console.WriteLine(i); 
     i+=2; // bu kod yerine i=i+2 kullanılabilir. 
  } 
  Console.ReadKey(); 

Soru 10: 1′den 50′ye kadar olan çift sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. 
Cevap 

  for(int a=0;a<=50;a+=2) 
  { 
  Console.WriteLine(a); 
  } 
  Console.ReadKey(); 
      // Programın 2.yolu şu şekildedir. 
  int sayi=0; 
  while(sayi<=50) 
  { 
      Console.WriteLine(sayi); 
      sayi+=2; 
  } 
  Console.ReadKey(); 
 
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 2
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 1
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments