programlama temelleri c dili

18 Aralık 2013 582

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 4

1: Klavyeden bir sayı girilerek, 1 den bu sayıya kadar olan tüm sayıları ekrana yazan konsol programını yapınız. int a;    a = int.Parse(Console.ReadLine());    for (int b = 1; b<=a; b++)    {    Console.WriteLine(b);    }    Console.ReadKey(); …

16 Aralık 2013 653

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 3

1 : Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.  Cevap    static void Main(string args)    {    int adet=0,toplam=0;    int sayi=new int;    for (int k=0;k<5;k++)    { …

16 Aralık 2013 1957

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri 2

Programlama Temelleri C# örnek soru ve çözümleri konusunda C# Döngüler (for,while) C# Karşılaştırma Opreratörleri (if,…

17 Aralık 2012 631

Programlama Temelleri Sınav Soru ve Cevapları

1- Girilen sayının kaç basamaklı oldugunu gösteren programı c# diliyle yazınız. 2-ax2 + bx +…

11 Aralık 2012 9293

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri

Toplamda 40 adet C# örnek soru ve çözümü soruların C# ile dizi, döngü, karar yapıları…