0

1- Girilen sayının kaç basamaklı oldugunu gösteren programı c# diliyle yazınız.

2-ax2 + bx + c = 0tipindeki bir denklemin köklerini bulan programı c# diliyle yazınız.

3- Girilen bir kelimenin keyASCII kodlarının toplamını veren programı c# diliyle yazınız.

4- Girilen n basamaklı sayının birler,onlar,yüzler… basamaklarını bulan programı c# diliyle yazınız.

5- Girilen n basamaklı bir sayının basamaklarının küpleri toplamı sayının kendine eşit olup olmadıgını bulan programı c# diliyle yazınız.

6- Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadıgını bulan programı c# diliyle yazınız. (28 mükemmel sayıdır.)

Cevaplar

1-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
double t;
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Clear();
for (int i = 1; i <= a; i++)
      {
        t = a / Math.Pow(10, i);
        if (t >= 1 & t <= 9)
        {
          Console.WriteLine("Girilen {0} sayısı {1}basamaklıdır",Convert.ToString(a),Convert.ToString(i+1));
          break;
        }
      } 
      
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

2-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, c;
double delta;
        
         Console.WriteLine("ax2+bx+c=0 biçimindeki denklemin katsayılarını giriniz...");
Console.Write("a = ");
      a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("b = ");
      b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("c = ");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      delta=Math.Pow(b,2)-4*a*c;
      Console.Clear();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
      Console.WriteLine("{0}x2+{1}x+{2}=0 denkleminin kökleri",a,b,c);
      if (delta<0) {
        Console.WriteLine("REEL KÖK YOKTUR...");
        }
        else if (delta==0){
      Console.WriteLine("Denklemin çakışık iki kökü vardır x_1_2= {0}",-b/2*a);
      }
      else if (delta > 0) {        Console.WriteLine("x_1={0} ", (-b + Math.Sqrt(delta))/2*a);
        Console.WriteLine("x_2={0} ", (-b - Math.Sqrt(delta)) / 2 * a);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

3-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int toplam =0;
string a = Console.ReadLine();
      int b = a.Length;
for (int i = 0; i <b;i++ ){
        // Console.WriteLine(a[i]);
        int t = (int)a[i];
        toplam = toplam + t;
      }
      Console.Clear();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
      Console.WriteLine(a + " kelimesinin keyASCII kodları toplamı " + Convert.ToString(toplam)+" dir.");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

4-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string a = Console.ReadLine();
      int b = a.Length;
for (int i = b-1; i >= 0; i--)
      {
        Console.Write(a[i]);
if (i == b - 1)
        {
          Console.WriteLine("   Birler basamağı");
        }
        else if (i == b - 2)
        {
          Console.WriteLine("   Onlar basamağı");
        }
        else if (i == b - 3)
        {
          Console.WriteLine("   Yüzler basamağı");
        }
        else if (i==b-4)
          Console.WriteLine("   Binler basamağı");        else if (i==b-5)
          Console.WriteLine("   On binler basamağı");
        else if (i==b-6)
          Console.WriteLine("   Yüz binler basamağı");
        else if (i==b-7)
          Console.WriteLine("   Milyonlar basamağı");
        else if (i==b-8)
          Console.WriteLine("   On milyonlar basamağı basamağı");
        else if (i==b-9)
          Console.WriteLine("   Yüz milyonlar basamağı");
        }      
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

5-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication11
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
string a = Console.ReadLine();
      int b = a.Length;
int y = Convert.ToInt32(a);
      int c = 0;
for (int i = 0; i <= b - 1; i++) {
        c = c + int.Parse(a.ToString().Substring(i, 1)) * int.Parse(a.ToString().Substring(i, 1)) *
int.Parse(a.ToString().Substring(i, 1));
        
      }
      Console.Clear();
Console.WriteLine("sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı={0}", c);
        if (c==y)
        {
          Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Gray;
          Console.WriteLine("sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı sayının kendisine eşittir");
        }
        else
          Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine("sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı sayının kendisine eşit değildir.");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

6-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication12
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int toplam = 0;
int a = Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
      for (int i = 1; i <a; i++) {
        if (a % i == 0) {          toplam = toplam + i;
        }
      }
      Console.Clear();
Console.WriteLine(Convert.ToString(toplam));
      if (a==toplam)
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısı mükemmel sayıdır", Convert.ToString(a));
      else
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısı mükemmel sayı değildir", Convert.ToString(a));
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 2
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments