C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayıların Toplamı 100’e Kadar Devam Eden Program

klavyeden girilen sayıları okuyan ve sayıların toplamı 100 ü geçtiğinde girilen sayı adedini verip programdan çıkan program C# Console uygulaması
toplamyuz

int toplam = 0, adet = 0,sayi=0;
while (toplam < 100)
{
Console.WriteLine("Bir sayı girin");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
adet++;
toplam += sayi;
};
Console.WriteLine("Girilen Sayı adeti {0}", adet);
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest