Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 4 (Array.Copy, CopyTo)

C# diziler üzerinde işlem yapmamızı sağlayan metotları anlatmaya devam şimdi sıra geldi dizileri kopyalamaya ,bunu için iki farklı yöntem var birincisi
Array.Copy Array.Copy(kaynak, hedef, kopyalanacak eleman sayısı); şeklinde kullanıma sahiptir hemen örnek yapalım

string[] gunler = new string[7];
string[] yenigunler = new string[7];
gunler[0] = "Pazartesi";
gunler[1] = "Salı";
gunler[2] = "Çarşamba";
gunler[3] = "Perşembe";
gunler[4] = "Cuma";
gunler[5] = "Cumartesi";
gunler[6] = "Pazar";
Array.Copy(gunler, yenigunler, 5);
listBox1.Items.Clear();
foreach (string gun in yenigunler)
{
if (gun != null) listBox1.Items.Add(gun);
}

Örneğimizde Array.Copy(gunler, yenigunler, 5); satırı ile gunler dizisinin ilk 5 eleman yenigunler dizisine kopyalanıyor

C# ile dizler üzerinde eleman kopyalamada kullanacağımız diğer komut
CopyTo kaynak.CopyTo(hedef, elemansırası); kaynak dizisini hedef dizisine 1. elemanından itibaren kopyalar..
Örneğimiz

string[] gunler = new string[7];
string[] yenigunler = new string[8];
gunler[0] = "Pazartesi";
gunler[1] = "Salı";
gunler[2] = "Çarşamba";
gunler[3] = "Perşembe";
gunler[4] = "Cuma";
gunler[5] = "Cumartesi";
gunler[6] = "Pazar";
yenigunler[0] = "Yaz";
yenigunler[3] = "Kış";
listBox1.Items.Clear();
gunler.CopyTo(yenigunler, 1);
foreach (string gun in yenigunler)
{
if (gun != null) listBox1.Items.Add(gun);
}

örneğimizde gunler dizisinin elemanları yenigunler dizisine kopyalanıyor, yenigunler dizisinin eleman sayısını kendisine eklenecek dizinin eleman sayısından büyük yada aynı olmalıdır. Örneğimizde yenigunler dizisinin 3 elemanı KIŞ üzerine yeni elemanlar kopyalandığı için silinecektir. yenigunler dizisinin son hali aşağıdaki gibi olur..

Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 1 ( Dizi Tanımlama – Dizi Kullanımı )
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 2 (Dizileri Kullanma, Dizi Eleman Sayısını Bulma)
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 3 (Array.Clear, Clone)
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 4 (Array.Copy, CopyTo)
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 5 (Dizileri Sıralama Sort, Ters Çevirme Reverse)

 • Beril Üşenmez

  3*3 boyutundaki bir matrisin tersini veren c# programı

  • metin

   int[] s = { 10, 22, 33, 44, 55, 66 };
   int k = 0;
   int[,] m1 = new int[3, 3];

   k = 0;
   for (int i = 0; i < 3; i++)
   {
   for (int j = 0; j < 3; j++)
   {
   label1.Text += " " + s[k];
   m1[i, j] = s[k];
   k++;

   }
   label1.Text = label1.Text + "n";

   }
   for (int j = 0; j < 3; j++)
   {
   for (int i = 0; i < 3; i++)
   {
   label2.Text += " " + m1[i, j];

   }
   label2.Text = label2.Text + "n";
   }

   • BilisimOgretmeni

    teşekkürler

Pin It on Pinterest