Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 5 (Dizileri Sıralama Sort, Ters Çevirme Reverse)

C# Dizileri Sıralamak için Sort, Ters Çevirmek İçin Reverse metotlarını kullanılır.
Sıralama işlemi küçükten büyüğe, A’dan Z’ye doğru olur, yani

string[] gunler = new string[7];
gunler[0] = "Pazartesi";
gunler[1] = "Salı";
gunler[2] = "Çarşamba";
gunler[3] = "Perşembe";
gunler[4] = "Cuma";
gunler[5] = "Cumartesi";
gunler[6] = "Pazar";
Array.Sort(gunler);
listBox1.Items.Clear();
foreach (string gun in gunler)
{
if (gun != null) listBox1.Items.Add(gun);
}

dizi elemanları pazartesi,salı… şeklinde ekli ama Array.Sort(gunler); satırı ile gunler dizisi a’dan z’ye sıralanıyor yani sonuç

şeklinde olacaktır.

Sıralama işlemi için küçükten büyüğe doğru oluyor demiştik peki büyükten küçüğe nasıl sıralıyacağız diyorsanız hemen yardımımıza hemen Array.Reverse yetişiyor ne yapıyor peki bu reverse diziyi ters çeviriyor, küçükten büyüğe olan sıralama , büyükten küçüğe olmuş oluyor…

string[] gunler = new string[7];
gunler[0] = "Pazartesi";
gunler[1] = "Salı";
gunler[2] = "Çarşamba";
gunler[3] = "Perşembe";
gunler[4] = "Cuma";
gunler[5] = "Cumartesi";
gunler[6] = "Pazar";
Array.Sort(gunler);
Array.Reverse(gunler);
listBox1.Items.Clear();
foreach (string gun in gunler)
{
if (gun != null) listBox1.Items.Add(gun);
}

Array.Sort(gunler); diziyi küçükten büyüğe sırala
Array.Reverse(gunler); sıralamayı ters çevir.. Büyükten küçüğe olacak yani

Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 1 ( Dizi Tanımlama – Dizi Kullanımı )
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 2 (Dizileri Kullanma, Dizi Eleman Sayısını Bulma)
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 3 (Array.Clear, Clone)
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 4 (Array.Copy, CopyTo)
Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler 5 (Dizileri Sıralama Sort, Ters Çevirme Reverse)

Pin It on Pinterest