Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler Genel Örnek ( Diziye Ekleme, Arama, Silme, Düzenleme, Listeleme, Kayıt Gezgini)

Diziler ile ilgili şimdiye kadar bahsettiğimiz konuları içeren bir rehber uygulaması, kullanıcının girmiş olduğu bilgiler üzerinde Array.Resize, Array.IndexOf, Array.Clear, Length komutlarının işleyişini daha iyi anlamak için yapılmış bir uygulama..
Dizilerde Kaydetme
Dizilerde Silme
Dizilerde Listeleme
Dizilerde Arama
Dizilerde Düzenleme
Dizilerde Kayıtlar arasında gezinti yapabileceğimiz bir uygulama ilk olarak aşağıdaki form tasarımını yapıyoruz daha sonra aşağıda verilen kodları ilgili butonlara yazarak programı çalıştırabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //Program içinde kullanacağımız dizi ve değişkenleri tanımlıyoruz...
    string[] ad = new string[1];
    string[] sad = new string[1];
    string[] evtel = new string[1];
    string[] ceptel = new string[1];
    string[] evadres = new string[1];
    string[] isadres = new string[1];
    int sira = 0;
    int kacinci = 0;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

//kaydet butonu    
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ad[sira]=textBox1.Text;
      sad[sira]=textBox2.Text;
      evtel[sira] = textBox3.Text;
      ceptel[sira] = textBox4.Text;
      evadres[sira] = textBox5.Text;
      isadres[sira] = textBox6.Text;
      sira++;
      Array.Resize(ref ad, sira + 1);
      Array.Resize(ref sad, sira + 1);
      Array.Resize(ref evtel, sira + 1);
      Array.Resize(ref ceptel, sira + 1);
      Array.Resize(ref evadres, sira + 1);
      Array.Resize(ref isadres, sira + 1);
  
    }
//Listele Butonu
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
      int eleman = ad.Length;
      for (int i = 0; i < eleman; i++)
      {
        ListViewItem kayit = new ListViewItem();
        kayit.Text = ad[i];
        kayit.SubItems.Add(sad[i]);
        kayit.SubItems.Add(ceptel[i]);
        listView1.Items.Add(kayit);
      }
    }
//İlk Kayıt 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = ad[0];
      textBox2.Text = sad[0];
      textBox3.Text = evtel[0];
      textBox4.Text = ceptel[0];
      textBox5.Text = evadres[0];
      textBox6.Text = isadres[0];
      kacinci = 0;
    }
//Son Kayıt
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a = ad.Length-2 ;
      textBox1.Text = ad[a];
      textBox2.Text = sad[a];
      textBox3.Text = evtel[a];
      textBox4.Text = ceptel[a];
      textBox5.Text = evadres[a];
      textBox6.Text = isadres[a];
    }
//Sonraki
    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (kacinci < ad.Length - 1)
      {
        kacinci++;
        textBox1.Text = ad[kacinci];
        textBox2.Text = sad[kacinci];
        textBox3.Text = evtel[kacinci];
        textBox4.Text = ceptel[kacinci];
        textBox5.Text = evadres[kacinci];
        textBox6.Text = isadres[kacinci];
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Son Kayıttasınız");
      }
    }
//Önceki
    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (kacinci != 0)
      {
        kacinci--;
        textBox1.Text = ad[kacinci];
        textBox2.Text = sad[kacinci];
        textBox3.Text = evtel[kacinci];
        textBox4.Text = ceptel[kacinci];
        textBox5.Text = evadres[kacinci];
        textBox6.Text = isadres[kacinci];
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("İlk Kayıttasınız");
      }
    }
//Arama
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string aranacak = Microsoft.VisualBasic.Interaction.
        InputBox("Arananın Adı", "Arama", "", 0, 0);
      int a = Array.IndexOf(ad, aranacak);
      textBox1.Text = ad[a];
      textBox2.Text = sad[a];
      textBox3.Text = evtel[a];
      textBox4.Text = ceptel[a];
      textBox5.Text = evadres[a];
      textBox6.Text = isadres[a];

    }
//Düzenleme
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ad[kacinci] = textBox1.Text;
      sad[kacinci] = textBox2.Text;
      evtel[kacinci] = textBox3.Text;
      ceptel[kacinci] = textBox4.Text;
      evadres[kacinci] = textBox5.Text;
      isadres[kacinci] = textBox6.Text;
    }
//Yeni
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox6.Text = "";
      
    }
//Silme
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Array.Clear(ad, kacinci, 1);
      Array.Clear(sad, kacinci, 1);
      Array.Clear(evadres, kacinci, 1);
      Array.Clear(isadres, kacinci, 1);
      Array.Clear(evtel, kacinci, 1);
      Array.Clear(ceptel, kacinci, 1);
    }
  }
}