1. Ana Sayfa
  2. Asp.net

Asp.Net Dersleri – Kontrollerin Özellikleri


0

Şimdiye kadar kullandığımız veya daha sonra kullanacağımız Asp.Net nesnelerinin kullanım amaçları farklı idi ve bu farklılıkları bağlı olarak da ayrı ayrı özellikleri bulunuyor uygulamalar içerisinde bu özelliklerinden zaten bahsedeceğiz ama şimdi ortak özelliklerinin ne olduğunu ve kullanım amaçlarını yazalım örnek olarak her nesnenin yüksekliği için Height genişliği için de Width özelliği kullanılır, şimdi diğer ortak özelliklere bakalım…

AccessKey Klavye kısayol tuşu
AutoCompleteType Formlardaki otomatik tamamlama özelliği
AutoPostBack Sunucu için otomatik bir geri gönderme oluşup oluşmadığını gösteren değer alır veya ayarlar, TextBox denetim odak kaybediyor.
BackColor Kontrolümüzün Arka plan rengini belirler. Hexedecimal Renk kodlarının dışında rengin İngilizce karşılığı da yazılabilir (örn: Red)
BorderColor Kenarlık rengi.
BorderStyle Kenarlık stili (solid, dashed …)
BorderWidth Kenarlık genişliği.
CausesValidation Doğrulama buradan açılır-kapanır.(Örn:Form işlemleri)
ClientIDMode Nesnenin istemciye gönderilirken ID dönüşüm tipini belirtir.
Columns Texbox’ın karakter cinsinden genişliği
CssClass Oluşturmuş olduğumuz stil sayfalarımızdaki Class’ları kontrolümüz ile ilişkilendirebiliriz.
Enabled Nesnenin etkin olup olmama durumu ayarlanır. true veya false olabilir.
EnabledTheming Kontrolün temasının açık olup olmama durumu ayarlanır.
EnabledViewState EnableViewState özelliği bir kontrolün özelliklerinin ViewState içerisinde taşınıp taşınmaması durumunu belirler
Font: Kontrolümüzün Font ayarlarını düzenlememizi sağlamaktadır. font tipi, büyüküğ, stili vs.
ForeColor Kontrolümüzün Yazı rengini ayarlamamızı sağlar
Height Nesnemizin yüksekliğini ayarladığımız bölümdür.
ID Nesnenin ismi buradan ayarlanır
MaxLength Kontrolümüze maksimum girilecek karakter sayısı buradan belirlenir
ReadOnly True durumunda nesnemizi sadece okunabilir yapar.
Rows Satır sayısı ayarlanır.(Textmode multiline olmalıdır.)
SkinID Kontrole skin seçmek için kullanılır
TabIndex Tab(sekme) sırası ayarlanır. sayısal bir değer olamalıdır
Text Kontrolümüze varsayılan bir metin değeri atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir.
TextMode Bu özellik ise Kontrolümüzün hangi tipte olacağı belirtmektedir. Bu özelliğimiz üç adet tipi öngörmektedir (SingleLine, MultiLine ve Password).
ToolTip:. Mause üzerine gediğinde çıkacak açıklama yazısı buradan belirlenir
ValidationGroup Validation kontrollerde kullanılacak kontrollerin ortak grup ismi buraya belirtilir.
ViewStateMode Viewstate modunu seçmemizi sağlar
Visible true olduğunda nesneyi gizlemiş oluruz
Width Nesnemizin genişliğini ayarlamamızı sağlar.
Wrap. Yazının alt satıra geçme durumu ayarlanır
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments