1. Anasayfa
 2. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veritabanı Dersi Sınav Soruları ve Cevapları


0

1) Herhangi iki tabloyu ilişkilendirmek istiyorsunuz. İki tablo arasında ilişkilendirme işlemi gerçekleştirirken,sadece ilişkili alanları birbiriyle eşleşen kayıtların gösterilmesi gerekiyor bu işlem için hangi join tipi kullanılmalıdır ?

A) Left Outer Join

B) Right Outer Join

C) Full Outer Join

D) Inner Join

E) Cross Join

2) Aşağıdakilerden hangisi “View” için söylenemez ?

A) Tablolarda belirli kolonların gizlenmesini ve sorgu sonucu olarak gelmemesini sağlar.

B) Indekslenebilir.

C) Kullanıcının istediği verileri farklı tablolardan alarak bir araya getirir.

D) View kodları şifrelenebilir.

E) View içerisinde JOIN ifadesi kullanılamaz.

3) creat view vw_yeni

as

SELECT Personeller.İsim,Personeller.Soyisim,Urunler.UrunAdi,COUNT(SiparişDetayları Adet)

Adet

FROM Personeller INNER JOIN

Siparisler ON Personeller.PersonelId = Siparişler.PersonelId INNER JOİN

SiparisDetayları ON Siparişler.SiparişID = SiparişDetayları.Siparişler INNER Join

Urunler ON SiparisDetayları.UrunId = Urunler.UrunId

GROUP BY Personerller.İsim,Personeller.Soyisim,Urunler.UrunAdı

orderby 1

Yukarıdaki sorguda ne gibi bir hata yapılmıştır ?

A) view de count kullanılmaz.

B) view de “order by 1″ gibi bir kullanım olamaz.

C) view lerde”order by” tek başına kullanılmaz. Top ile kullanılmadır.

D) “group by” da yazılan sütunlar eksik yazılmıstır.

E) Cümlede hata yoktur.

4) Bir tablodan kayıt silerken başka bir tablodaki ilgili detay kayıtlarını otomatik olarak silmek istiyorsunuz. En az çaba ile bu işlevi nasıl gerçekleştirirsiniz ?

A) Drop Table işlemi gerçekleştirerek.

B) Ard arda iki delete sorgusu yazarak.

C) Function kullanarak.

D) View kullanarak.

E) Trigger kullanarak.

5) Begin Try

Begin Transaction

Update Accounts set Money=@

Money where AccountID=@AccountsID

Commit Tran

End Try

Begin Catch

Raiserror(ERROR_MESSAGE(),16,1)

End Catch

Yukarıdaki transaction işlemi gerçekleştiğinde,bazen işlemin sonlanmadığını farkediyorsunuz bu hatayı nasıl giderirsiniz ?

A) Try bloğu içine Commit Tran deyimini ekleriz.

B) Catch bloğu içine RollBack Tran deyimini ekleriz.

C) Catch bloğu içine RollBack Tran deyimini ekleriz.

D) Try bloğu içine RollBack Tran deyimini ekleriz.

E) Sorgunun sonunda End Tran deyimi ekleriz.

6) Aşağıdaki keyword ikililerinden hangisi bir transaction işlemi başlatmak için ve onaylamak için kullanılır ?

A) Begin Transaction – End Transaction

B) Start Transaction – Stop Transaction

C) Begin Transaction – Commit Transaction

D) Commit Transaction – Rollback Transaction

E) Begin Transaction – Rollback Transaction

7) Trigger’larla ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Trigger’ın bağlı olduğu tabloya eklenen son kayıt”inserted” adındaki geçici tabloda tutulur.

B) Trigger’ın bağlı olduğu tabloda yapılan son güncelleme kaydı”inserted” ve “delete” geçici tablolarında tutulur.

C) Trigger’lar sadece INSERT işleminden sonra tetiklenir.

D) Trigger’ın bağlı olduğu tablodan silinen son kayıt”delete” adındaki geçici tabloda tutulur.

E) ROLLBACK syntax’ı ile trigger içerisinde işlemler geri alınabilir.

8) Sol Server’da verilerin saklandığı en küçük yapı birimi hangisidir ?

A) Heap

B) Page

C) Extend

D) Index

E) Function

9) Bir tabloda kaç adet clustered index tanımlanabilir ?

A) 1

B) 255

C) 249

D) 7

E) Sınırsız

10) Aşağıdakilerden hangisi bir tablodaki miktar kolonuna negatif değer girilmesini engeller ?

A) View

B) Check

C) Delete

D) Master database

E) Index

11) Aşağıdaki keywordlerden hangisi alan sayısı ve türü aynı olan iki sorgu sonucunu birleştirilerek,sonuç kümesinde gösterilmesini sağlar ?

A) Union

B) Append

C) Compose

D) Add

E) Hepsi

12) Aşağıdaki sorgulardan hangisi doğrudur ?

A) select * from Employess

where EmployeeeID in (’1′,3,’one’)

B) select * from Employess

order By FirsName

where FirstName =’Nancy’

C) select * from Employees

where LastName like ‘_a%’

order by employeeID desc,FirstName,LastName desc

D) select top 1,5 EmployeeID,FirstName,LastName

from Employees

E) select Employees.EmployeelID,Employees FirstName,LastName

Group By Employees EmployeelID

from Employees as e

13) SQL Server güvenlik yapılandırmasındaki”Mixed Mode” ne anlama gelmektedir ?

A) Yalnızca SQL Server tarafından tanımlanan kullanıcılar sisteme giriş yapabilir.

B) Yalnızca Windows tarafından tanımlanan kullanıcılar sisteme giriş yapabilir.

C) Mixed Mode diye bir şey yoktur.

D) Hem Windows hem de SQL Server tarafından tanımlanan kullanıcılar sisteme giriş yapabilir.

E) Hiçbiri

14)”Select SubString(‘Bilge Adam’,6,4)” sorgusu geriye hangi sonucu döndürür ?

A) Adam

B) Bilge

C) gliB

D) geAda

E) eAdam

15) Aşağıdakilerden hangisi SQL Server sistem veritabanlarından değildir ?

A) Master

B) Model

C) Tempdb

D) Pubs

E) Msdb

16) Aşağıdakilerden hangisi DML(Data Manipulaion Language) deyimi değildir ?

A) Select

B) Update

C) Insert

D) Deny

E) Delete

17) Çalıştığımız şirkette veritabanı yönetim sistemi olarak MSSQL Server kullanılmaktadır. Sistemde her gece 2.00′da verilerin yedeğinin alınması isteniyor. Böyle bir sistem için SQL Server’da zamanlanmış görev oluşturmanız gerekmektedir. MSSQL Server üzerinden bu ve buna benzer zamanlanmış görevler oluşturabilmek için hangi servis kullanılmalıdır ?

A) SSIS SQL Server integration Services

B) Full Text Search

C) SQL Server Agent

D) Reporting Services

E) Analysis Services

18) Declare @isim nvarchar(50)

Set @isim=serkan tekin’

Select UPPER(LEFT(@isim,1)) + RIGHT(@isim,LEN(@isim)-1)

Yukarıdaki kod blogu çalıştırıldığında nasıl bir sonuç elde edilir ?

A) Serkan tekin

B) Serkan Tekin

C) Serkan

D) SERKAN TEKİN

E) serkan tekin

19) Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz ?

A) Drop Table TabloAdi

Create Table TabloAdi

(…)

B) Alter Tablo TabloAdi

(…)

C) Drop Table TabloAdi

D) Create Table TabloAdi

E) Create Table TabloAdi

Alter Table TabloAdi

(…)

Cevap Anahtarı:

1) D 2) E 3) C 4) E 5) C

6) C 7) C 8) B 9) A 10) B

11) A 12) C 13) C 14) A 15) D

16) D 17) C 18) A 19) B

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 2
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 1
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments