1. Ana Sayfa
  2. Visual Studio C#
  3. Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Bağlantısı Kurma
Trendlerdeki Yazı

Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Bağlantısı Kurma

Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Bağlantısı Kurma

1-C# SqlServer Veri Tabanı Bağlantısı
2-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Ekleme
3-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıtlar Arasında Gezinti
4-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Silme
5-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Güncelleme
6-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Arama

Daha önceki yazılarımızda C# Access Veritabanı bağlantısı ve veritabanı işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili örnekler yapmıştık şimdi sıra geldi C# ile SqlServer VeriTabanı Bağlantısı nasıl kurulur ona bakmaya. İlk olarak bağlantı kurulacak bir veritabanı ve üzerinde işlem yapabileceğiniz bir tablo olması gerekli 🙂 onun için aşağıdaki sql kodlarını sqlserver üzerinde çalıştırarak veritabanı ve tabloyu oluşturabilirsiniz..
Veritabanı için;

create database ogrencitakip

Tablomuz için;

use ogrencitakip create table kayit(
id int not null identity(1,1) PRIMARY KEY,
ad varchar(50),
soyad varchar(50),
sinif varchar(50),
tcno varchar(50),
adres varchar(50))

ve böylelikle ogrencitakip isimli bir veritabanı ve kayit isimli bir tablo oluşturmuş olduk. tabloyu oluştururken kullandığımız id int not null identity(1,1) PRIMARY KEY, satırı sayesinde id isimli otomatik artan bir birincil anahtar tanımlıyoruz( ben açıklayım da bu satır neki diye düşünmeyin)
tablomuzda boş olmasın bağlantı sırasında test amaçlı kullanmak üzere bir kayıt giriyoruz..

insert into kayit (ad,soyad,sinif,tcno,adres) values ('Bilişim','Öğretmeni','11D','123456','Amasya')

Şimdi sıra geldi C# ile Sqlserver bağlantısını kurmaya, programımızı açıp aşağıdaki form tasarımını yapıyoruz.

form_load olayına aşağaki kodları yazıyoruz. Burada SqlConnection baglanti =
new SqlConnection(“Data Source=localhost\SQLEXPRESS; Initial Catalog=ogrencitakip; Integrated Security=true”);
satırı bağlantı cümlemiz oluyor yani sqlserver’a nasıl bağlanacağımızı , hangi veritabanını kullanacağımızı belirttiğimiz yer.” localhost\SQLEXPRESS” yerine “.” işaretide kullanabilirsiniz.
namespace kısmına Using System.Data ve Using System.Data.SqlClient bölümlerini ekliyoruz.

SqlConnection baglanti =
new SqlConnection("Data Source=localhost\SQLEXPRESS; Initial Catalog=ogrencitakip; Integrated Security=true");
SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter("select * from kayit", baglanti);
DataSet ds = new DataSet();
adaptor.Fill(ds, "kayit");
int toplamkayit = ds.Tables["kayit"].Rows.Count;
baglanti.Close();
DataRow kayit = ds.Tables["kayit"].Rows[0];
textBox1.Text = kayit.ItemArray.GetValue(1).ToString();
textBox2.Text = kayit.ItemArray.GetValue(2).ToString();
textBox3.Text = kayit.ItemArray.GetValue(3).ToString();
textBox4.Text = kayit.ItemArray.GetValue(4).ToString();
richTextBox1.Text = kayit.ItemArray.GetValue(5).ToString();

Neler yapıldı onu açıklayalım, veritabanı bağlantısı kuruldu, select * from kayit ile bütün kayıtlar alındı, bir dataset içine eklendi, birinci kayıtı alabilmek için bu tablo içinden DataRow ile ilk kayıt numarası olan 0 kullanılarak bilgiler alındı ve form üzerindeki nesnelere atandı.
Eğer işler yolunda giderse program sorunsuz çalışırsa yukarıda insert into ile eklediğimiz bilgi form üzerinde gösterilecektir.

Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Kayıt Ekleme

Yorum Yap