Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Kayıt Arama, Bulma

1-C# SqlServer Veri Tabanı Bağlantısı
2-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Ekleme
3-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıtlar Arasında Gezinti
4-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Silme
5-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Güncelleme
6-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Arama

C# derslerimize SqlServer veri tabanında kayıt arama-bulma işlemi ile devam ediyoruz.

Arama işlemini gerçekleştirebilmek için Bul butonuna basılınca bir inputbox içerisinde aranacak kişinin tcno bilgisi girilecek ve o bilgiye göre arama yapılacak ama C#’da inputbox Kullanbilmek için ilk olarak burada yazanları yaparak projemizi uygun hale getiriyoruz.

string aranan = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox
        ("Aranan Kişi Tc.No", "Tc NO","");
      int sonuc = 0;   
      baglanti.Open();
      SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter("select * from kayit", baglanti);
      adaptor.Fill(ds, "kayit");
      SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(adaptor);
      DataRow[] aramasonucu;
      aramasonucu = ds.Tables["kayit"].Select("tcno='" + aranan + "'");
      sonuc = aramasonucu.Length;
      if (sonuc > 0)
      {
        DataRow dr;
        dr = aramasonucu[0];
        textBox1.Text = dr[1].ToString();
        textBox2.Text = dr[2].ToString();
        textBox3.Text = dr[3].ToString();
        textBox4.Text = dr[4].ToString();
        richTextBox1.Text = dr[5].ToString();

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Aranan Kayıt Bulunamadı");
      }
      baglanti.Close();

Yapılan işlemler; inputbox’a girilen bilgiyi dataset üzerinde arayıp eğer var ise igili textboxlara bulunan kayda ait bilgiler getiriliyor, eğer kayıt yok ise Aranan Kayıt Bulunamadı şeklinde mesaj veriliyor..
sqlserverarama