Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Kayıt Arama, Bulma

1-C# SqlServer Veri Tabanı Bağlantısı
2-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Ekleme
3-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıtlar Arasında Gezinti
4-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Silme
5-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Güncelleme
6-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Arama

C# derslerimize SqlServer veri tabanında kayıt arama-bulma işlemi ile devam ediyoruz.

Arama işlemini gerçekleştirebilmek için Bul butonuna basılınca bir inputbox içerisinde aranacak kişinin tcno bilgisi girilecek ve o bilgiye göre arama yapılacak ama C#’da inputbox Kullanbilmek için ilk olarak burada yazanları yaparak projemizi uygun hale getiriyoruz.

string aranan = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox
("Aranan Kişi Tc.No", "Tc NO","");
int sonuc = 0;     
baglanti.Open();
SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter("select * from kayit", baglanti);
adaptor.Fill(ds, "kayit");
SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(adaptor);
DataRow[] aramasonucu;
aramasonucu = ds.Tables["kayit"].Select("tcno='" + aranan + "'");
sonuc = aramasonucu.Length;
if (sonuc > 0)
{
DataRow dr;
dr = aramasonucu[0];
textBox1.Text = dr[1].ToString();
textBox2.Text = dr[2].ToString();
textBox3.Text = dr[3].ToString();
textBox4.Text = dr[4].ToString();
richTextBox1.Text = dr[5].ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Aranan Kayıt Bulunamadı");
}
baglanti.Close();

Yapılan işlemler; inputbox’a girilen bilgiyi dataset üzerinde arayıp eğer var ise igili textboxlara bulunan kayda ait bilgiler getiriliyor, eğer kayıt yok ise Aranan Kayıt Bulunamadı şeklinde mesaj veriliyor..
sqlserverarama

Pin It on Pinterest