Visual Studio C# Dersleri – C# SqlServer VeriTabanı Kayıt Güncelleme

1-C# SqlServer Veri Tabanı Bağlantısı
2-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Ekleme
3-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıtlar Arasında Gezinti
4-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Silme
5-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Güncelleme
6-C# SqlServer Veri Tabanı Kayıt Arama

C# Derslerimize SqlServer Veritabanı işlemlerindeki son konumuz olan kayıt güncelleme ile devam ediyoruz.

Güncelleme işlemi o anda form üzerinde aktif olan bir kayıt ile alakalı herhangi bir alanda değişiklik yapmak istenildiğinde yapılır.

baglanti.Open();
SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter("select * from kayit", baglanti);       
adaptor.Fill(ds, "kayit");
SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(adaptor);
System.Data.DataRow drow2 = ds.Tables["kayit"].Rows[sira];
drow2[1] = textBox1.Text;
drow2[2] = textBox2.Text;
drow2[3] = textBox3.Text;
drow2[4] = textBox4.Text;
drow2[5] = richTextBox1.Text;
adaptor.Update(ds, "kayit");
MessageBox.Show("Güncelleme Yapıldı");
baglanti.Close();

Yapılacak olan işlem o anda form üzerinde aktif olan kaydın dataset üzerindeki tabloya aynı sıra numarası ile güncellenmesi bunun için tablo üzerindeki o kaydın her alanı drow2[1] = textBox1.Text; satırları ile textbox veya diğer alanlara atanır, ve bu atama işleminin geçerli olabilmesi içinde adaptor.Update ile datset üzerinde güncelleme yapılır.
sqlserverguncelleme
C# ile SqlServer Üzerinde yapılabilecek temel işlemler bunlar bundan sonrası form sayısını arttırmak, yapılan işlemleri class kullanarak daha kolay ve hızlı yapmak, hata kontrolleri, yazdırma işlemleri vs.. ekstra işlemler bu konuları belki daha sonradan yeri gelince anlatırız.., şimdilik bu kadar kolay gele 🙂

Pin It on Pinterest