Visual Studio C# Dersleri – C#’da Inputbox Kullanımı

InputBox Sınıfı
Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan sınıftır . C# içinde direkt olarak bulunmaz. Proje içerisine Add Reference ile dahil edilmesi gerekir . Bunun için Project menüsünden Add Reference seçeneği altından Microsoft.VisualBasic seçeneği seçilerek C# projesine dahil edilir

C# inputbox kullanmak için yukarıdaki adımlar yapıldıktan sonra artık inputbox’ı projede kullanabilirsiniz kullanım örneği

string bolum= Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox ( "Bölümünüzü  Giriniz" ,"Bölüm Girişi","",20,20); 
MessageBox.Show(bolum); 

Pin It on Pinterest