Asp.Net Dersleri – Doğrulama Kontrolleri 4( RegularExpressionValidator Kullanımı )
0

RegularExpressionValidator kontrolü istenilen şartlarda ve biçimde veri girişi yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin kullanıcı geçerli bir mail adresi girdimi , pozitif bir sayı girdimi vb.. RegularExpressionValidator kontrolü girilen bilginin doğruluğunu değil geçerliliğini kontrol eder yani mail adresi olarak RegularExpressionValidatorkullanimi@bilisimogretmeni.com girdiniz bu adres geçerli bir mail adresi olduğu için kabul edilir ama böyle bir adres yok :)
Hemen konuyu örnekler üzerinden açıklayalım form üzerine iki text, iki RegularExpressionValidator ,iki label ve bir buton ekleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturuyoruz

daha sonra RegularExpressionValidatorlerin özellikler bölümüne ControlToValidate kısmına kontrol edilecek nesneyi, ErrorMessage hata mesajını , ValidationExpression kontrol türünü seçiyoruz mail adresi için Internet mail adress yazısını seçiyoruz, pozitif sayılar için ise hazır bir şablon yok bunu bizim oluşturmamız gerekiyor onun için açılan pencerede ^d+$ yazarak sadece pozitif sayı girişini etkin hale getiriyoruz.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="RegularValidator.aspx.cs" Inherits="kontroller.WebForm4" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="E-mail Adresi"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 
      ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="Geçerli mail adresi girin !!" 
      ValidationExpression="w+([-+.']w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
    <br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Pozitif Bir Sayı"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator2" runat="server" 
      ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="Pozitif tam sayı girin" 
      ValidationExpression="^d+$"></asp:RegularExpressionValidator>
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments