1. Anasayfa
 2. Asp.net

Asp.net Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları


0

1.< td > elementi içinde iki kolonu birleştirmek için colspan kullanılır.
2.< td > elementinde iki satırı birleştirmek için rowspan kullanılır.
3.Sayfa görselliğini her bir sayfada ayrı ayrı tanımlamak yerine StyleSheet kullanılabilir.
4.Her bir ASP.NET sayfasında olmasını istediğimiz kısımları(header footer gibi) Master Page kullanarak tek bir yerden kontrol edebiliriz.
5.HTML’de bir alt satıra inmek için < br/ > elementi kullanılır.
6.HTML’de kontrolleri gruplandırarak panel görevi gören element < div > elementidir.
7. elementinde linke tıklandığında açılacak olan sayfanın yeni bir sayfada açılması için target özelliği ”_blank” olarak ayarlanmalıdır.
8.
elementinde tıkladığımızda gitmesini istediğiniz sayfayı < a > elementinin href özelliğine yazarız.
9.ASP.NET’de application bazındaki eventleri(Application_Error gibi) global.asax dosyasında tanımlarız.
10.Javascript dosyalarının uzantısı .js’dir.
11.Hedef.aspx’si c# kodu ile açmak istersek, Response.Redirect(“Hedef.aspx”) komutu ile Server.Transfer(“Hedef.aspx”) komutunu kullanabiliriz.
12.Session_Start eventi global.asax dosyasında yakalanır.
13.HTML içerikli bir yazıyı(örneğin < b > ASP.NET teknolojileri< /b >
) web sayfasında olduğu gibi göstermek istersek yani html olarak yorumlanmasını istemez isek, ASP.NET server kontrollerinden Literal kontrolünü kullanabiliriz.
14.Bir sayfa render edilip html çıktısı üretildikten sonra cache’lenmesini istersek OutputCache ifadesini sayfa içerisinde kullanmalıyız.
15.User Control’lerin uzantısı .ascx’dir.
16.< strong >Web.config< /strong > dosyası içerisinde configurasyon ayarlarımızı(örneğin connection string) tutabiliriz. Server içerisinde çok fazla web projemizde benzer ayarın geçerli olması içinse machine.config dosyasını kullanabiliriz.
17.C# kodları derlenir ama javascript kodları derlenmez onun yerine yorumlanır.
18.Client tarafında çalışmasını istediğimiz kod javascript kodlarıdır.
19.ASP.NET’de hatayı 4 şekilde yakalayabiliriz. Bunlardan biri try-catch diğeri Page_Error metodudur. Diğerleri Application_Error metodu ile web.cofig dosyasında tanımlanan elementidir.
20.
elementi yerine bir ASP.NET server control kullanmak istersek HyperLİnk kontrolünü kullanabiliriz.
21.Label kontrolü client’a gönderilirken olarak gönderilir.
22.Client tarafından asenkron bir şekilde server taraflı bir metodu çalıştırmak için AJAX kullanılır.
23.ASP.NET projeleri ni bir bilgisayarda yayınlamak için IIS(Internet Information Services) uygulaması olmak zorundadır.
24.ASP.NET projelerinde oluşturduğumuz sınıflar App_Code klasörü altına atılır.
25.Page sınıfından türetilmeyen bir sınıf içerisinden Session nesnesine ulaşmak için HttpContext.Current.Session ifadesi kullanılır.
26.Bir Server Control olan Button nesnesine tıklandığında javascript tarafında kod çalıştırmak istiyor isek Button’un OnClientClick özelliğine ilgili javascript kodu yazılır.
27.Her bir ASP.NET sayfası talep ediliğinde sayfa nesnesi tekrarda oluşturulur (DOĞRU/YANLIŞ)
28.ASP.NET içinde kullandığımız Labrel kontrolü ile Windows uygulamarında kullandığımız Label kontrolü aynı sınıftan türetilir. (DOĞRU/YANLIŞ)
29.Kullanıcı kontrolü “UserControl” sınıfından türetilir. (DOĞRU/YANLIŞ)
30.Image nesnesini Generic Handler kullanarak Response içine aktarabiliriz. (DOĞRU/YANLIŞ)
31.Server’a yapılan taleplere Request, cevaplara ise Response denir.(DOĞRU/YANLIŞ)
32.Sayfa içerisinde kullandığımız Session üst sınıftan gelen bir property’dir.(DOĞRU/YANLIŞ)
33.Bir GridView kontrolü içindeki bilgilerin html içinde tutulmasını istemiyor isek EnableViewState özelliğini false olarak ayarlamamız gerekir(DOĞRU/YANLIŞ)
34.Page_Render metodu kontrol eventlerinden sonra tetiklenir(DOĞRU/YANLIŞ)
35.ASP.NET sayfaları içerisinden bir Web Service kullanılabilir.(DOĞRU/YANLIŞ)
36.ASP.NET sayfaları içerisinden Remote Object çağrısı yapılamaz.(DOĞRU/YANLIŞ)

YAZILI SORU
Aşağıdaki kavramları bir iki cümleyle açıklayınız.

Application: Her kullanıcının erişebileceği ortak alandır. Uygulamanın sonlanmasıyla birlikte içindeki veriler yok edilir.
Cache: Her kullanıcının erişebileceği ortak alandır. Bir süre sınırlaması yapabiliriz. Bu süre sınırlamasını iki şekilde yapabiliriz. Birincisinde örneğin 6 saat süreyle bellekte dur diyebiliriz.İkincisinde ise 28 Mart 20111 15:30’a kadar bellekte dur gibi bir tanım yapabilriz.Bunun dışında Dependency tanımı yapabiliriz.
Session: Her bir kullanıcı için özel olarak oluşturulan Server belleğinde bir alandır. SessionId üzerinden takibi yapılır. Default süresi 20 dk’dır.
ViewState: Sayfada HTML içinde hiddenfield’lar içinde tutulan bilgidir. Server belleğinde tutulmaz. Syafa bazlı veridir. Sayfalar arası veri taşımak için kullanılmaz. Kritik veya büyük bilgiler viewstate içinde saklanmamalıdır
Cookie: Client bilgisayarının harddiskinde tutulan ufak dosyalardır. Bir süre vererek itediğimiz zaman yok edilmesini sağlayabiliriz. Login işleminde Beni hatırla özelliği cookie ile gerçekleştirilir.
Control State: Veri girişi yapılan kontrollerin bilgilerinin saklandığı alandır. Müdahale edemeyiz.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 1
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 2
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 1
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 4
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments